VENDSYSSELS HEALINGSCENTER

v/Ingelea Handberg
 

Finkevej 26, 9700 Brønderslev
Tlf. 22 61 68 03

 

ØForside

       

 

Mit navn er Ingelea Handberg, jeg er 69år.

I 23 år har jeg arbejdet med Reikihealing i form af behandling og kurser.

En stor del af mit arbejde er også englehealing. Den fungerer perfekt sammen med Reikienergien.

Desuden har jeg en 3 årig uddannelse i psykoterapi.

De nævnte redskaber benytter jeg bl.a. i forbindelse med det, jeg kalder "indre oprydning" eller forløsning af karma.

Gamle historier fra dette eller tidligere liv, som, når de løses op, frigør bunden energi, så man får mere af sin

oprindelige energi igen.

jeg har uddannelse i KST og TFT.

Desuden renser jeg huse for folk, som har "beboere" i huset, som ikke skal være der.

Det skal understreges, at komplementære behandlingsmetoder på ingen måde kan erstatte behandling i det
etablerede system. De kan være et supplement dertil.

 

 HARMONY produkter. http://www.ingelea.getinharmony.com